תירגום מילים נפוצות במשחקים מאנגלית לעברית

תרגומון משחקים

אתר בית משחקיםgames   - משחקים
play   - לשחק
start   - התחל, התחלה
start game   - התחל משחק
new game   - משחק חדש
more games   - עוד משחקים (בד"כ פרסומת)
quit   - צא, עזוב את המשחק
continue   - המשך
restart   - התחל מחדש
level   - דרגה
rank   - דירוג, דרגה
menu   - תפריט
instructions   - הנחיות
help   - עזרה
tutorial   - לימוד איך לשחק
options   - אפשרויות
score   - ניקוד
high scores   - טבלת שיאים
submit your score   - הכנס את תוצאת משחקך לטבלת השיאים
hits   - פגיעות
lives   - חיים, מספר פסילות שנותרו