Simple Games Logo

משחק קלפים יניב

משחק קלפים תרמילאי ישראלי

Simple Games Logo
ברוך הבא למשחק קלפים יניב
כדי להתחיל בחר קלפים להחלפה ולחץ על החלף קלפים, לחוקי המשחק ולעזרה לחץ כאן או גלול את המסך כלפי מטה.


קלפים גלויים
קופה גלויה


ניקוד שלושת השחקנים

הניקוד שלך : 0
הניקוד של דנה : 0
הניקוד של יוסי : 0

משחקים נוספים בעברית
הקלפים שלך :
             קופת קלפיםקלף ערימה ראשון קלף ערימה שני קלף ערימה שלישי

קלף ערימה רביעי קלף ערימה חמישי קלף ערימה שישי

קלפים שלך - קלף ראשון קלפים שלך - קלף שני קלפים שלך - קלף שלישי קלפים שלך - קלף רביעי קלפים שלך - קלף חמישי

קלפים של דנה :

קלפים של דנה - קלף ראשון קלפים של דנה - קלף שני קלפים של דנה - קלף שלישי קלפים של דנה - קלף רביעי קלפים של דנה - קלף חמישי

קלפים של יוסי :

קלפים של יוסי - קלף ראשון קלפים של יוסי - קלף שני קלפים של יוסי - קלף שלישי קלפים של יוסי - קלף רביעי קלפים של יוסי - קלף חמישי

איך משחקים יניב ?

יניב הוא משחק קלפים פשוט למדי אך מהנה.
אף שמקורותיו לא ברורים, משערים שהוא הומצא ופותח על ידי תרמילאים ישראליים.
אף אחד לא יודע בודאות מי זה יניב ומי זה חברו/אויבו אסף ששמותיהם מופיעים במשחק
מלבד אולי ממציאי המשחק עלומי השם.

אז איך משחקים יניב ?? ובכן... לכל שחקן מחולקים בתחילת כל סיבוב משחק חמש קלפים.
לכל קלף ניקוד מסוים ועליו להגיע לניקוד יד של 7 ומטה כדי שיוכל להכריז יניב.
המנצח בסיבוב המשחק הוא השחקן שהכריז יניב אם לאף אחד אחר אין ניקוד קלפים נמוך ממנו.
כדי להגיע לניקוד כזה, כל שחקן יכול להחליף קלפים בתורו,
באופן רגיל השחקן יכול להחליף קלף אחד בקלף אחר אך יש שני מקרים בהם הוא יכול להחליף מספר קלפים בקלף אחד :
במקרה הראשון יש לו זוג או יותר של קלפים עם אותו ערך מספרי אך מסדרות שונות,
במקרה השני יש לו סדרה עולה של לפחות שלושה קלפים מאותה סדרה (כמו ברמי, נקראת גם סריה) למשל שמונה, תשע ועשר תלתן.
חשוב לציין שקלף האס מבחינת סריות בא לפני שתיים אך לא בא אחרי מלך, בניגוד אולי לסריות בכותרת המשחק.
ניתן להשתמש גם בג'וקרים כשג'וקר יכול להיות במקום כל קלף שרוצים.
כאשר השחקן הקודם זרק סדרה עולה, ניתן לקחת מהערימה רק את הקלפים הקיצוניים של הסדרה.

לאחר ששם את הקלפים שבחר להחליף, על השחקן לקחת קלף אחר מהקופה או מהערימה - שבגירסת משחק זאת כוללת את הקלפים האחרונים שכל שחקן זרק.
על השחקן להגיע לניקוד של שבע ומטה כדי שיוכל להכריז יניב ואולי לנצח בסיבוב
ניקוד הקלפים: הערך של כל קלף מספרי כולל האס הוא הערך המספרי שלו,
הערך של ג'וקר הוא אפס והערך של קלפי המלוכה הוא עשר.

המנצח בסיבוב הוא זה שיש לו את הקלפים עם הניקוד הכולל הנמוך ביותר
בדרך כלל זה מי שהכריז על יניב אך יתכן מצב שלשחקן אחר יהיה ניקוד יותר נמוך, מקרה כזה נקרא אסף
במקרה כזה השחקן שיש לו אסף הוא המנצח והשחקן שהכריז יניב אך נכשל יקבל ניקוד עונשין של 30 נקודות בנוסף לניקוד של קלפיו
בסוף כל סיבוב כל שחקן מקבל נקודות מסוימות כמספר הנקודות הכולל של הקלפים שנותרו בידיו,
השחקן שניצח עם יניב או אסף לא מקבל כל נקודות והשחקן שהכריז יניב כשלמישהו אחר היה ניקוד נמוך יותר
מקבל כאמור ניקוד עונשין של 30 נקודות בנוסף לערך הנקודות של הקלפים שלו
אם שחקן מגיע למאה נקודות (או בגירסה זאת של המשחק לכפולה כלשהי של מאה) יורדות לו מאה נקודות מהניקוד
מטרת המשחק היא לצבור כמה שפחות נקודות !
במשחק הספציפי הזה שבאתר בית משחקים, המשחק לא נגמר אף פעם אלא עד שנמאס.
למידע נוסף, ניתן לקרוא את הערך המתאים ב ויקיפדיה או באתר המדריכים בקלות.

אני מודה שיותר כיף לשחק יניב עם קלפים אמיתיים ואנשים אמיתיים,
אך שיחקתי בגרסת יניב ממוחשבת זאת ועדיין היה לי כיף ובנוסף זה מעולה לאימון על יבש, אז..
משחק קלפים יניב מהנה!